PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ


Des de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Servei d'Emergències (*SGISE), et donem la benvinguda al portal d'ocupació per al procés d'estabilització recollit en la RESOLUCIÓ del 22 de desembre de 2022. 

Pots consultar les bases generals de la convocatòria publicades en el DOGV:

A continuació pot consultar el llistat de llocs oferits:


Pot consultar el temari segons llocs de treball. 

Per a facilitar el seu estudi, a continuació, incloem els documents que pot consultar per a estudiar-los.


1 - Sector públic instrumental


2 - Administració electrònica i protecció de dates


3 - Legislació en matèria de planificació i emergències


4 - Plans i procediments SGISE i convenis col·lectius5 - Comunicacions i cartografia


Si tens algun dubte o consulta, posa't en contacte amb l'equip de gestió del procés selectiu a través del canal de "CONTACTE'NS", disponible en la part superior d'aquesta mateixa pantalla. 

Noticies Importants

A continuació, es comunica el Cronograma de les diverses convocatòries programades per al mes de juliol de 2024.

Més endavant, s'enviarà una notificació per correu electrònic a les persones aspirants admeses a proves, la qual inclourà informació personalitzada i detallada. En este missatge, les persones aspirants podran verificar tant l'edifici acadèmic (Aulari) com l'aula específica que els ha sigut assignada.

Horaris diferents Convocatòries Juliol 2024

S'ha publicat el llistat provisional de mèrits  d'Enginyer/a Tècnic/a Agrícola del procés d'estabilització.

Pots consultar-lo en l'apartat "Procés d'estabilització".

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquest dilluns 3 de juny de 2024 el llistat definitiu rectificat de les persones admeses després d'advertir errors materials en els llistats publicats el 28 de maig. Es tracta del llistat de la persones admeses per a realitzar les proves de substitut de vacances reforce, especialista de reforç, especialista polivalent, capatàs de brigada, tècnic de base *helitransportada, operador i operador de reforç per a reduir la temporalitat pública en la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències.

  • DOCV - Correcció d'errors


El 30 de juliol de 2024 en l'VASPE, en el Complex Educatiu de Xest, es celebraran els exercicis per a les convocatòries de les places de capatàs de brigada, tècnic base helitransportada i operador i operador de reforç.

  • DOCGV - Annex I Convocatòria a proves


La realització del primer exercici, tindrà lloc els dies 27 i 28 de juliol de 2024 en els aularis I i III del Campus de Blasco Ibañez (Universitat de València), situats en l'Av. Menèndez Pelayo, per a les convocatòries de substitut o substituta de vacances de reforç, especialista i especialista de reforç, especialista polivalent.

  • DOCGV - Annex I Convocatòria a proves


El dia 29 de juliol tindran lloc els exercicis en l'Institut Valencià de Seguretat i Emergències, IVASPE, situat en el Complex Educatiu de Xest. El primer torn d'examen, a les 9:00 hores, és per a les places d'administratiu, a les 10:30 hores, per a les d'administratiu especialista i a les 12:00 hores, per a les de tècnic superior.

  • DOCGV - Annex II Convocatòria a proves


El pròxim 25 de juliol tindrà lloc la celebració de l'examen per torn lliure del concurs oposició per a cobrir les places d'enginyers tècnics agrícoles. La prova es realitzarà a les 10.00 hores en les instal·lacions de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d'Emergències (SGISE), en ronda Guclielmo Marconi, 15. (Parc Tecnològic) 46980, Paterna, València.

  • DOCGV Annex III - Convocatòria a Proves


El pròxim 20 de juny tindrà lloc la celebració de les proves per torn lliure del Concurs Oposició d'Enginyers Tècnics Agrícoles en la seu de la Sgise, Paterna.

DOGV Annex III - Convocatòria a proves 20 de juny 2024

El pròxim 15 de juny tindrà lloc la celebració de les proves per torn lliure del Concurs Oposició d'Administratiu, Administratiu Especialista i Tècnic Superior a l'Escola Universitària Politècnica de València.

DOGV Annex II Convocatòria a proves 15 juny 2024

A continuació pot consultar les preguntes més comunes respecte a la càrrega documental dels mèrits, ací.


A continuació pot consultar el vídeo tutorial per a accedir al procés d'autobaremació i pujada de documentació acreditativa dels mèrits corresponents. 


A continuació pot consultar el vídeo tutorial per a procedir a la càrrega de la documentació que verifica el compliment dels requisits d'accés.