PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ


Des de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Servei d'Emergències (*SGISE), et donem la benvinguda al portal d'ocupació per al procés d'estabilització recollit en la RESOLUCIÓ del 22 de desembre de 2022. 

Pots consultar les bases generals de la convocatòria publicades en el DOGV:

A continuació pot consultar el llistat de llocs oferits:


Pot consultar el temari segons llocs de treball. 

Per a facilitar el seu estudi, a continuació, incloem els documents que pot consultar per a estudiar-los.


1 - Sector públic instrumental


2 - Administració electrònica i protecció de dates


3 - Legislació en matèria de planificació i emergències


4 - Plans i procediments SGISE i convenis col·lectius5 - Comunicacions i cartografia


Si tens algun dubte o consulta, posa't en contacte amb l'equip de gestió del procés selectiu a través del canal de "CONTACTE'NS", disponible en la part superior d'aquesta mateixa pantalla. 

Noticies Importants

A continuació pot consultar el vídeo tutorial per a accedir al procés d'autobaremació i pujada de documentació acreditativa dels mèrits corresponents. 

A continuació pot consultar les preguntes més comunes respecte a la càrrega documental dels mèrits, ací.A continuació pot consultar el vídeo tutorial per a procedir a la càrrega de la documentació que verifica el compliment dels requisits d'accés.